Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z Ewaluacją 2021

Dyscypliny

Na podstawie zgromadzonych danych system generuje dedykowane podstrony dla dyscyplin naukowych, które zawierają narzędzia wspomagające przy Ewaluacji 2021:

Moduł oceny przewodniczącego Rady dyscypliny

Moduł umożliwia ocenę książek, rozdziałów książek oraz artykułów spoza listy MNiSW nie przypisanych w sposób automatyczny do dyscypliny naukowej. Ocena może być wykonana zarówno za pomocą dedykowanego interfejsu, jak i wygenerowanego pliku XLS, który następnie jest w sposób w pełni automatyczny przetwarzany na ocenę. Publikacje poddawane ocenie są już wstępnie wyselekcjonowane przez system zgodnie z rozporządzeniami MNiSW.

Moduł oceny przewodniczącego Rady dyscypliny
Moduł symulacji

Moduł symulacji

Autorski, zaawansowany obliczeniowo moduł umożliwiający wygenerowanie optymalizacji punktowej publikacji zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 roku, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLON z dnia 6 marca 2019 roku oraz Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku.

Moduł zawiera następujące dane:

 1. Aktualną liczbę N dla dyscypliny wynikającą z danych wprowadzonych do systemu
 2. Sumaryczne przeliczone punkty każdej publikacji
 3. Pełną informację o slotach pracowników wraz z punktacją
 4. Punkty dyscypliny przypadające na pracownika
 5. Listę 3N najlepszych publikacji dla dyscypliny, które według symulacji powinny zostać sprawozdane w ewaluacji
 6. Informację o osobach bez publikacji oraz o osobach generujących minus 3 sloty publikacyjne dla dyscypliny
 7. Listę innych spełnionych i niespełnionych warunków ewaluacyjnych

Moduły statystyczne

Zawierają wizualizacje następujących informacji:

 1. Zestawienie ilości oświadczeń w danej dyscyplinie naukowej w ramach uczelni
 2. Zestawienie ilości reprezentowanych dyscyplin naukowych w ramach jednej jednostki w ujęciu procentowym i ilościowym
 3. Zestawienie ilości publikacji z danego zakresu punktowego w podziale na typy publikacji
 4. Zestawienie ilości pracowników z danej jednostki deklarujących dyscyplinę
 5. Zestawienie ilości publikacji danego typu w ramach dyscypliny
 6. Zestawienie ilości publikacji z danej kategorii w ramach dyscypliny
 7. Rozkład danego typu publikacji w czasie (za lata 2017-2020) w ramach dyscypliny
 8. Rozkład stopni naukowych, grup pracowniczych oraz stanowisk w ramach dyscypliny
 9. Zestawienie publikacji pomiędzy jednostkam
 10. Zestawienie ilości pracowników pomiędzy jednostkami
Moduły statystyczne
Optymalizator deklaracji dyscyplin

Optymalizator deklaracji dyscyplin

Najcześciej spotykanym problemem pracowników naukowych jest określenie przynależności do dyscypliny. Moduł optymalizacji deklaracji dyscyplin w sposób automatyczny na podstawie wprowadzonych artykułów naukowych pokazuje wszelkie możliwe kombinacje deklaracji dyscyplin.