Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z parametryzacja uczelni 2021

Moduł łączenia publikacji

Umożliwia znalezienie identycznych publikacji występujących w kilku jednostkach (wydziałach) lub duplikaty publikacji występujące w jednej jednostce.

Moduł łączenia publikacji
Moduł ORCID

Moduł ORCID

Umożliwia przeszukanie bazy ORCID i stworzenie raportu zgodności danych znajdujących się w tej bazie z danymi w systemie AtMatic. Efektem porównania danych jest wyszukanie ewentualnych błędów w numerach ORCID.

Moduł eksportu

Umożliwia automatyczny eksport wybranego zakresu danych w różnych formatach np. XML, PBN XML, Excel, PDF.

Moduł eksportu
Moduł powiadomień

Moduł powiadomień

Automatyczny system powiadomień, który w czasie rzeczywistym informuje użytkowników o zdarzeniach systemowych, za pomocą interfejsu, jak również drogą mailową. Każdy użytkownik w dowolny sposób może zdefiniować zakres powiadomień oraz zaprogramować automatyczne powiadomienia w przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia

Moduł analizy nieprawidłowości

Moduł pozwala na automatyczne wyszukiwanie niezgodności zarówno w publikacjach jak również w danych pracowniczych

Moduł analizy nieprawidłowości
Moduł bezpieczeństwa

Moduł bezpieczeństwa

Zaawansowana możliwość konfigurowania dostępu dla każdego uprawnionego pracownika wraz z generowaniem raportów uprawnień. Dodatkowo system wykorzystuje autorski system analizy „cyfrowego odcisku użytkownika” w celu namierzenia włamania na konto