Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z parametryzacja uczelni 2021

Moduł importu danych API

Automatyczne gromadzenie danych z zewnętrznych interfejsów programistycznych API udostępnianych przez wewnętrzne systemy biblioteczne, z funkcją półautomatycznego mapowania źródła danych oraz pobierania danych w sposób cykliczny lub po otrzymaniu informacji o zmianie danych, z wykorzystaniem metody „webhook”

Załóż darmowe konto
Moduł importu danych API
Moduł importu danych XML

Moduł importu danych XML

Automatyczne generowanie danych na podstawie pliku XML zgodnego ze standardem Polskiej Bibliografii Naukowej, dzięki czemu jednostki dotychczas wykorzystujące wyłącznie system MNiSW będą mogły w prosty sposób zaimportować dane do systemu Atmatic

Załóż darmowe konto

Moduł czasopism

Umożliwia gromadzenie informacji o czasopismach wykorzystywanych do opisów artykułów pracowników instytucji. Zapewnia automatyczny import danych dotyczących punktacji czasopism za lata 2017-2018 oraz 2019-2020, a także informacji o dyscyplinach naukowych przypisanych poszczególnym tytułom czasopism na liście ministerialnej.

Załóż darmowe konto
Moduł czasopism
Moduł wydawcy

Moduł wydawcy

Umożliwia gromadzenie informacji o wydawcach, a także automatyczny import danych dotyczących punktacji wydawców zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.

Załóż darmowe konto

Moduł pracowników

Umożliwia przechowywanie wszystkich kluczowych danych o pracownikach takich jak imię, nazwisko, email, identyfikator POLON, PBN, ORCID, historia zatrudnienia, oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, oświadczenia o dyscyplinie/dyscyplinach, oświadczenia upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ewaluacji.

Załóż darmowe konto
Moduł pracowników