Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z parametryzacja uczelni 2021

Porównanie listy czasopism z komunikatu opublikowanego w dniu 18 lutego 2021, w stosunku do komunikatu z 9 lutego 2021

Pobierz rozszerzoną wersje PDF

Nowe czasopisma

 

Lp.

Czasopismo

ISSN

eISSN

Liczba punktów

1

GLAUKOPIS

1730-

3419

 

40 pkt.

2

Polityka Społeczna

0137-

4729

 

40 pkt.

3

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

1733-

0335

2450-

6095

40 pkt.

4

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW

2299-

2332

 

40 pkt.

5

Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio, Historia, Prawo, Administracja

1730-

2889

 

40 pkt.

Czasopisma ze zwiększoną liczbą punktów

 

Lp.

Czasopismo

ISSN

eISSN

Poprzednia liczba punktów

Obecna liczba punktów

1

Acta Geographica Lodziensia

0065-

1249

2451-

0319

20 pkt.

40 pkt.

2

Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum

1644-

0749

2450-

0771

20 pkt.

40 pkt.

3

Adeptus

2300-

0783

2300-

0783

20 pkt.

40 pkt.

4

Advances in Respiratory Medicine

2451-

4934

2543-

6031

20 pkt.

40 pkt.

5

Alkoholizm i Narkomania-Alchoholism and Drug Addition

0867-

4361

0867-

4361

20 pkt.

40 pkt.

6

Anglica. An International Journal of English Studies

0860-

5734

 

20 pkt.

40 pkt.

7

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

2080-

9751

2450-

341X

20 pkt.

40 pkt.

8

Archives of Psychiatry and Psychotherapy

1509-

2046

2083-

828X

20 pkt.

40 pkt.

9

Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii

0324-

8267

1689-

1716

20 pkt.

40 pkt.

10

Art Inquiry

1641-

9278

2451-

0327

20 pkt.

40 pkt.

11

Baltic Linguistics

2081-

7533

 

20 pkt.

40 pkt.

12

Białostockie Studia Prawnicze

1689-

7404

 

20 pkt.

100 pkt.

 

Lp.

Czasopismo

ISSN

eISSN

Poprzednia liczba punktów

Obecna liczba punktów

13

Biblical Annals

2083-

2222

2451-

2168

70 pkt.

100 pkt.

14

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

2083-

7755

2391-

792X

20 pkt.

40 pkt.

15

Bulletin of the Section of Logic

0138-

0680

2449-

836X

20 pkt.

40 pkt.

16

Cardiology Journal

1897-

5593

1898-

018X

40 pkt.

100 pkt.

17

Central European Journal of Communication

1899-

5101

1899-

5101

20 pkt.

40 pkt.

18

Cognitive Studies / Études cognitives

2392-

2397

 

20 pkt.

40 pkt.

19

Colloquia Humanistica

2081-

6774

2392-

2419

20 pkt.

40 pkt.

20

Comparative Law Review

0866-

9449

2391-

7644

20 pkt.

40 pkt.

21

Control and Cybernetics

0324-

8569

 

20 pkt.

40 pkt.

22

Cracow Indological Studies

1732-

0917

 

20 pkt.

40 pkt.

23

Creat!vity

 

2354-

0036

20 pkt.

40 pkt.

24

Czas Kultury

0867-

2148

 

20 pkt.

40 pkt.

25

Czasopismo Geographiczne

0045-

9453

 

20 pkt.

40 pkt.

26

Decyzje

1733-

0092

2391-

761X

20 pkt.

40 pkt.

27

Dialogue and Universalism

1234-

5792

1689-

3816

20 pkt.

40 pkt.

28

Eastern European Countryside

1232-

8855

1232-

8855

20 pkt.

40 pkt.

29

Echa Przeszłości

1509-

9873

2450-

078X

20 pkt.

40 pkt.

30

Ecological Questions

1644-

7298

2083-

5469

20 pkt.

40 pkt.

31

Economics of Transition and Institutional Change

2577-

6975

2577-

6983

20 pkt.

70 pkt.

32

Ekonomia i Środowisko-Economics and Environment

0867-

8898

2300-

6420

20 pkt.

40 pkt.

33

Endokrynologia Polska

0423-

104X

 

40 pkt.

70 pkt.

34

Environmental and Socio-Economic Studies

2354-

0079

2354-

0079

20 pkt.

40 pkt.

 

Lp.

Czasopismo

ISSN

eISSN

Poprzednia liczba punktów

Obecna liczba punktów

35

EuroBiotech Journal

 

2564-

615X

20 pkt.

40 pkt.

36

European Journal of Ecology

 

1339-

8474

20 pkt.

40 pkt.

37

European Spatial Research and Policy

1231-

1952

1896-

1525

20 pkt.

40 pkt.

38

Finance India

0970-

3772

 

20 pkt.

70 pkt.

39

Folia Cardiologica

2353-

7752

2353-

7760

20 pkt.

40 pkt.

40

Folia Medica Cracoviensia

0015-

5616

 

40 pkt.

70 pkt.

41

Folia Morphologica

0015-

5659

1644-

3284

20 pkt.

70 pkt.

42

Geodesy and Cartography

2080-

6736

2300-

2581

20 pkt.

40 pkt.

43

Geodesy and Cartography

2029-

6991

2029-

7009

20 pkt.

40 pkt.

44

Geomatics and Environmental Engineering

1898-

1135

2300-

7095

20 pkt.

40 pkt.

45

Hereditas Monasteriorum

2299-

5609

2299-

5609

20 pkt.

40 pkt.

46

International Community Law Review

1871-

9740

1871-

9732

70 pkt.

100 pkt.

47

Itinerarios

1507-

7241

 

20 pkt.

40 pkt.

48

Journal of Education Culture and Society

2081-

1640

2081-

1640

20 pkt.

40 pkt.

49

Journal of Entrepreneurship Management and Innovation

2299-

7075

2299-

7326

20 pkt.

40 pkt.

50

Journal of Geodetic Science

2081-

9919

2081-

9943

20 pkt.

40 pkt.

51

Journal of Urban Ethnology

1429-

0618

1429-

0618

20 pkt.

40 pkt.

52

Limnological Review

1642-

5952

2300-

7575

20 pkt.

40 pkt.

53

Lingua Posnaniensis

0079-

4740

 

20 pkt.

40 pkt.

54

Lodz Papers in Pragmatics

1895-

6106

1898-

4436

20 pkt.

40 pkt.

55

Lodzkie Studia Etnograficzne

0076-

0382

2450-

5544

20 pkt.

40 pkt.

56

Management-Poland

1429-

9321

2299-

193X

20 pkt.

40 pkt.

 

Lp.

Czasopismo

ISSN

eISSN

Poprzednia liczba punktów

Obecna liczba punktów

57

Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną

1231-

1960

 

20 pkt.

40 pkt.

58

Musicology Today

1734-

1663

2353-

5733

20 pkt.

40 pkt.

59

Neuropsychiatria i Neuropsychologia

1896-

6764

2084-

9885

20 pkt.

40 pkt.

60

Nowotwory

0029-

540X

2300-

2115

20 pkt.

100 pkt.

61

Ochrona Zabytków

0029-

8247

 

20 pkt.

40 pkt.

62

Open Computer Science

2299-

1093

2299-

1093

20 pkt.

40 pkt.

63

Open Cultural Studies

2451-

3474

 

20 pkt.

40 pkt.

64

Peitho. Examina antiqua

2082-

7539

2300-

9004

20 pkt.

40 pkt.

65

Physical Activity Review

2300-

5076

2300-

5076

20 pkt.

40 pkt.

66

Physical Culture and Sport, Studies and Research

2081-

2221

1899-

4849

20 pkt.

40 pkt.

67

Polish Journal of Sport and Tourism

1899-

1998

2082-

8799

20 pkt.

40 pkt.

68

Polish Libraries

2300-

9217

2353-

1835

20 pkt.

70 pkt.

69

Politeja

1733-

6716

2391-

6737

40 pkt.

70 pkt.

70

Poradnik Jezykowy

0551-

5343

 

20 pkt.

40 pkt.

71

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego- Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

2080-

1653

2449-

903X

20 pkt.

40 pkt.

72

Prakseologia

0079-

4872

 

20 pkt.

40 pkt.

73

Production Engineering Archives

2353-

5156

2353-

7779

20 pkt.

40 pkt.

74

Przegląd Legislacyjny

1426-

6989

 

20 pkt.

40 pkt.

75

Przegląd Nauk Historycznych

1644-

857X

2450-

7660

20 pkt.

40 pkt.

76

Przegląd Strategiczny

2084-

6991

 

20 pkt.

40 pkt.

77

Przestrzeń Społeczna

2084-

7696

2084-

1558

20 pkt.

40 pkt.

78

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

1644-

6313

2451-

0645

20 pkt.

40 pkt.

 

Lp.

Czasopismo

ISSN

eISSN

Poprzednia liczba punktów

Obecna liczba punktów

79

Psychology of Language and Communication

1234-

2238

2083-

8506

20 pkt.

40 pkt.

80

Psychoterapia

0239-

4170

2391-

5862

20 pkt.

40 pkt.

81

Quaestiones Geographicae

0137-

477X

2081-

6383

20 pkt.

40 pkt.

82

Reports on Geodesy and Geoinformatics

2391-

8365

2391-

8152

20 pkt.

40 pkt.

83

STUDIA PRAWNOUSTROJOWE

1644-

0412

 

20 pkt.

40 pkt.

84

Scandinavian Journal of Forensic Science

2353-

0707

2353-

0707

20 pkt.

40 pkt.

85

Scientific Journal of Silesian University of Technology-Series Transport

0209-

3324

2450-

1549

20 pkt.

40 pkt.

86

Seksuologia Polska

1731-

6677

1731-

9544

20 pkt.

40 pkt.

87

Studia Iuridica

0137-

4346

2544-

3135

20 pkt.

100 pkt.

88

Studia Judaica

1506-

9729

2450-

0100

20 pkt.

40 pkt.

89

Studies in Ancient Art and Civilization

1899-

1548

2449-

867X

20 pkt.

40 pkt.

90

Sztuka i Dokumentacja-Art & Documentation

2080-

413X

2080-

413X

20 pkt.

40 pkt.

91

Theoria et Historia Scientiarum

0867-

4159

 

20 pkt.

40 pkt.

92

Theory and Practice of Second Language Acquisition

2450-

5455

2451-

2125

20 pkt.

40 pkt.

93

Token

2299-

5900

2392-

2087

20 pkt.

40 pkt.

94

Werkwinkel-Journal of Low Countries and South African Studies

1896-

3307

1896-

3307

20 pkt.

40 pkt.

95

Wspolczesna Onkologia

1428-

2526

1897-

4309

40 pkt.

70 pkt.

96

YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES

1689-

9024

2545-

0115

20 pkt.

40 pkt.

97

Z Zagadnien Nauk Sadowych

1230-

7483

 

20 pkt.

40 pkt.

 

Powiązane posty