Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z Ewaluacją 2021

Nowe punktacje oraz identyfikator wydawców

Do systemu Atmatic zostały wgrane nowe wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zaaktualizowany został również wykaz wydawnictw publikujący recenzowane monografie naukowe oraz zostało dodane automatyczne przypisywanie identyfikatora.

 

Źródło zmian: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Powiązane posty

Rejestracja konta
14-01-2020

Rejestracja konta

Film instruktażowy pokazujący proces rejestracji konta.