Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z Ewaluacją 2021

Ewaluacja 2021 a nowa lista czasopism punktowanych

18 grudnia 2019 roku został opublikowany nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wykaz obejmuje 30404 tytuły czasopism naukowych, w tym 1373 nowe w stosunku do poprzedniej listy z dnia 31 lipca 2019 r. Nowy wykaz nie uwzględnia 4348 czasopism, które były na liście opublikowanej 25 stycznia 2017 r. Lista punktowanych czasopism z 2017 roku obejmowała 18942 tytuły. Aktualna lista jest już o 11462 tytuły większa.

 

Analizując nowy wykaz czasopism zauważamy że:

- najwięcej tytułów czasopism zostało przypisanych do dyscypliny inżyniera biomedyczna - jest ich na wykazie aż 11042, natomiast najmniej do astronomii - tylko 541 tytułów,

- kolejne miejsca na liście wg liczby tytułów  czasopism przypisanych do poszczególnych dyscyplin również zajmują dyscypliny z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki o zdrowiu - 9143 tytuły czasopism, nauki medyczne - 8674, nauki farmaceutyczne - 8248,

  

  • Liczba tytułów czasopism z nowej listy ministerialnej wg dyscyplin naukowych

 Liczba tytułów czasopism z nowej listy ministerialnej wg dyscyplin naukowych

  

- najwięcej tytułów czasopism zostało przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (26,74 %) i dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (23,23 %), najmniej do dziedziny nauk teologicznych (0,57 %),

- na wykazie nie znalazło się ani jedno czasopismo przypisane do dziedziny sztuki (dyscypliny: sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), 

  • Procentowy udział tytułów czasopism z nowej listy ministerialnej wg dziedzin nauki

Procentowy udział tytułów czasopism z nowej listy ministerialnej wg dziedzin nauki

- największy procentowy udział czasopism za 200 punktów   w ogólnej liczbie czasopism z danej dyscypliny widzimy w naukach chemicznych (5,27 %), najmniejszy w naukach teologicznych (0,91 %),

- największy procentowy udział czasopism za 20 punktów   w ogólnej liczbie czasopism z danej dyscypliny widzimy w naukach teologicznych (51,51 %), najmniejszy w naukach chemicznych (22,42 %),

 

  • Procentowy udział czasopism za 200, 140, 100, 70, 40 i 20 punktów w ogólnej liczbie czasopism w ramach dyscyplin nauki

 

Dyscyplina naukowa

Liczba czasopism 

Udział czasopism za 200pkt

Udział czasopism za 140pkt

Udział czasopism za 100pkt

Udział czasopism za 70pkt

Udział czasopism za 40pkt

Udział czasopism za 20pkt

inżynieria biomedyczna

11042

3,34%

7,73%

15,19%

21,38%

18,68%

33,68%

nauki o zdrowiu

9143

2,85%

7,34%

15,80%

21,37%

18,66%

33,97%

nauki medyczne

8674

2,82%

7,24%

15,63%

20,98%

18,13%

35,19%

nauki farmaceutyczne

8248

3,35%

7,94%

17,05%

22,44%

19,50%

29,73%

nauki biologiczne

5154

3,92%

9,35%

19,17%

24,87%

17,02%

25,67%

rolnictwo i ogrodnictwo

3880

3,74%

7,89%

14,87%

21,01%

21,16%

31,34%

nauki o zarządzaniu i jakości

3783

3,81%

8,80%

14,12%

21,23%

19,96%

32,09%

nauki o kulturze i religii

3556

2,64%

7,11%

14,34%

22,30%

19,63%

33,97%

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3442

1,71%

5,64%

12,38%

23,10%

22,66%

34,51%

nauki socjologiczne

3306

2,42%

6,72%

13,34%

21,48%

19,27%

36,78%

inżynieria mechaniczna

3199

3,69%

6,81%

12,13%

19,35%

20,91%

37,11%

historia

3031

2,67%

5,67%

14,22%

21,31%

19,66%

36,46%

inżynieria lądowa i transport

2975

3,60%

8,30%

14,72%

20,71%

21,01%

31,66%

nauki chemiczne

2886

5,27%

10,60%

18,36%

24,95%

18,40%

22,42%

architektura i urbanistyka

2599

2,96%

8,50%

14,62%

20,01%

18,97%

34,94%

inżynieria materiałowa

2514

4,49%

7,76%

13,60%

22,28%

21,84%

30,03%

weterynaria

2478

1,65%

8,88%

19,90%

26,27%

18,93%

24,37%

informatyka techniczna i telekomunikacja

2420

3,97%

10,29%

15,21%

19,67%

17,89%

32,98%

literaturoznawstwo

2108

2,37%

4,89%

9,58%

18,12%

19,12%

45,92%

nauki o bezpieczeństwie

2048

3,17%

7,03%

12,74%

19,29%

19,48%

38,28%

automatyka, elektronika i elektrotechnika

1906

4,35%

9,18%

13,69%

20,78%

19,52%

32,48%

ekonomia i finanse

1757

3,19%

7,34%

12,01%

19,86%

18,84%

38,76%

technologia żywności i żywienia

1718

3,49%

8,38%

17,52%

21,30%

18,63%

30,68%

nauki leśne

1678

3,99%

9,71%

18,47%

22,77%

18,30%

26,76%

pedagogika

1618

2,84%

6,43%

12,92%

18,42%

18,17%

41,22%

nauki fizyczne

1574

4,00%

7,37%

15,37%

23,44%

21,60%

28,21%

nauki prawne

1572

2,61%

5,66%

10,11%

16,92%

16,98%

47,71%

informatyka

1553

3,67%

10,24%

13,84%

19,83%

18,61%

33,81%

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1476

2,51%

7,32%

13,01%

19,99%

19,44%

37,74%

nauki o polityce i administracji

1382

3,18%

4,78%

11,07%

19,46%

18,52%

42,98%

nauki o Ziemi i środowisku

1341

2,83%

7,16%

13,50%

19,84%

19,76%

36,91%

językoznawstwo

1288

4,74%

6,75%

11,88%

18,09%

16,77%

41,77%

psychologia

1255

2,55%

8,84%

15,78%

20,80%

17,77%

34,26%

matematyka

1225

2,94%

6,94%

15,02%

20,73%

19,92%

34,45%

inżynieria chemiczna

1119

3,31%

7,24%

13,32%

22,16%

21,81%

32,17%

zootechnika i rybactwo

1054

2,47%

6,26%

15,37%

21,63%

17,93%

36,34%

nauki o kulturze fizycznej

1053

2,47%

7,22%

16,14%

21,46%

13,87%

38,84%

filozofia

1049

3,05%

6,01%

8,87%

15,54%

18,97%

47,57%

nauki o sztuce

1043

2,01%

4,79%

10,45%

17,45%

19,65%

45,64%

prawo kanoniczne

906

1,21%

4,42%

9,05%

16,45%

19,54%

49,34%

nauki o komunikacji społecznej i mediach

862

2,55%

8,12%

12,30%

17,63%

17,40%

42,00%

nauki teologiczne

662

0,91%

4,68%

8,16%

15,11%

19,64%

51,51%

archeologia

631

3,65%

6,97%

14,42%

24,25%

15,85%

34,87%

astronomia

541

4,25%

8,32%

15,90%

21,63%

20,33%

29,57%

- zakresy procentowego udziału punktowanych czasopism kształtują się następująco:

    200 punktów - od 0,91 % do 5,27 %

    140 punktów - od 4,42 %  do 10,60 % 

    100 punktów - od 8,16 % do 19,90 %

    70 punktów - od 15,11 % do 26,27 %

    40 punktów - od 13,87 % do 22,66 %

    20 punktów - od 22,42 % do 51,51 %  

 

  • Prezentacja graficzna liczby czasopism punktowanych w poszczególnych dyscyplinach.

Prezentacja graficzna liczby czasopism punktowanych w poszczególnych dyscyplinach.

Do analizy wykorzystano wyszukiwarkę czasopism zamieszczoną w modułach dodatkowych bazy AtMatic  pod adresem internetowym https://panel.atmatic.pl

Każdy może przeanalizować dane dotyczące dyscyplin naukowych. Wyszukiwarka obsługuje, obok wykazu czasopism z dnia 18 grudnia 2019 roku, również wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 roku, a więc oba wykazy czasopism wykorzystywane w ewaluacji 2021. Znajdziemy tam też aktualne listy punktowanych konferencji i wydawców. Największą wartością wyszukiwarki jest możliwość prowadzenia poszukiwań po dyscyplinie naukowej.

Powiązane posty

Rejestracja konta
14-01-2020

Rejestracja konta

Film instruktażowy pokazujący proces rejestracji konta.